Klausimai – atsakymai

Šiame svetainės skyriuje pateikiami trumpi atsakymai į aktualiausius klausimus klientams. Jeigu čia arba kreditavimo sąlygų aprašyme neradote atsakymo į Jums aktualų klausimą, prašome kreiptis tinklalapyje pateikiamais kontaktais.


1. Ar jūsų vykdoma veikla yra legali?

Taip, kreditai teikiami individualios veiklos pagal pažymą, išduotos veiklai EVRK kodu 64.92, pagrindais. Už iš veiklos gautas pajamas mokami mokesčiai valstybei taip, kaip nustatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu Nr. IX-1007 (Žin., 2002, Nr. 73-3085., Žin., 2008, Nr. 149-6033).

2. Ar suteikiant paskolą kredito gavėjui yra pateikiamas paslaugos pardavimo sąskaitos dokumentas?

Taip, suteikiant paskolą kredito gavėjui pateikiama sąskaita-faktūra.

3. Kaip yra formalizuojamas kreditavimo faktas? Ar pasirašoma paskolos teikimo/gavimo sutartis?

Lojaliems klientams įprastu atveju paskolos teikimo faktas nėra įforminamas oficialiai, tačiau kreditorius pasilieka galimybę bet kada šiai taisyklei taikyti išimtį.

Paskoloms, kurių suma yra ne didesnė kaip 200 litų, skolinimo laikotarpis – ne ilgesnis, kaip 30 dienų, o paskola teikiama klientui, kuris neturi lojaliems klientams taikomų privilegijų, kredito skolos suteikimo faktas patvirtinamas 0,01 Lt. (vieno cento) dydžio bankiniu pavedimu, pavedimo paskirtyje besiskolinančiajam nurodant kreditoriaus nurodytas sąlygas.

Teikiant didesnes ar ilgesnės trukmės paskolas klientams, kurie nepriklauso lojalių klientų grupei, pasirašomas skolos vekselis, kuris besiskolinančiojo yra tvirtinamas elektroniniu parašu naudojantis elektroninių dokumentų pasirašymo sistema (EDPS) eParasas.lt. „Dokumentai pasirašomi naudojant šią EDPS pripažįstami įrodymais teismuose ir prilyginami rašytiniams dokumentams.“

4. Kokio dydžio kreditus teikiate?
Teikiami kreditai nuo 50 iki 200 litų, o lojaliems klientams – iki 500 litų.

5. Kokiam laikotarpiui skolinate?

Paskolos teikiamos nuo 5 iki 15 dienų, o lojaliems klientams – ir iki 1 mėn. laikotarpiui.

6. Kokia kreditavimo kaina? Kokios palūkanos taikomos paskoloms ir kaip jos skaičiuojamos?

Eiliniams klientams paskola kainuoja 1,5% palūkanų per dieną nuo pasiskolintos sumos. Lojaliems klientams – 1,2%. Grąžintina paskolos suma apskaičiuojama prie pasiskolintos sumos pridėjus apskaičiuotas palūkanas, o matematinė šio dydžio išraiška atrodo taip:

GS = PS + (PS*PP)*DS, kur:
GS – grąžintina suma, litais
PS – pasiskolinta suma, litais
PP – paskolos palūkanos, procentais
DS – dienų skaičius (paskolos trukmė dienomis).

Pavyzdys: Kai klientui pirmąjį kartą skolinama 100 litų suma 10 dienų laikotarpiui, grąžintina suma lygi:
GS = 100 + (100*1,5%)*10 = 100 + 1,5*10 = 100 + 15 = 115 litų.

Grąžintiną sumą galite nustatyti pasinaudodami orientaciniu kainynu ar tiksliai apskaičiuoti kredito skaičiuoklės pagalba.

7. Ar norint gauti paskolą reikalingas užstatas?

Ne, kreditui gauti užstato nereikia.

8. Kas gali gauti kreditus Mikrokreditai.lt?

Kreditus teikiame asmenis, kurie:

 • yra ne jaunesni nei 16 metų;
 • yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • praeityje neturėjo incidentų, susijusių su paskolos grąžinimu;
 • šiuo metu neturi finansinių įsipareigojimų, susijusių su kredito apmokėjimu kitai paskolų teikimo įmonei, ir neturi neapmokėto kredito Mikrokreditai.lt sistemoje;
 • sutinka su kreditavimo sąlygomis bei taisyklėmis;
 • naudojasi bent vieno iš Lietuvos bankų el. bankininkystės paslaugomis.

9. Per kiek laiko gausiu atsakymą dėl kredito suteikimo?

Atsakymą dėl kredito suteikimo gausite ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

10. Per kiek laiko gausiu kreditą nuo kreditavimo susitarimo patvirtinimo?

Kreditorius skolinamą pinigų sumą į Jūsų nurodytą sąskaitą banke perves ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai bus baigtas kredito teikimo procesas tarp kreditoriaus ir kliento. Kada pavedimas pasieks Jūsų sąskaitą priklausys nuo to ar transakcija atliekame tame pačiame banke ar tarp dviejų skirtingų Lietuvos bankų. Jeigu pavedimas atliekamas tame pačiame banke, paskola gavėją turėtų pasiekti apytiksliai valandos laikotarpyje. Kitu atveju pavedimas gavėją pasieks ne vėliau, kaip kitą darbo dieną. Bet kuriuo atveju nuo kreditoriaus priklauso tik pavedimas atlikimo laikas, bet ne paskolos pristatymo į gavėjo sąskaitą laikas.

11. Iš kokio banko bus atliekamas pavedimas suteikiant paskolą ir į kokį banką reikės pervesti pinigus ją apmokant? 

Mikrokreditai.lt naudojasi SEB banko paslaugomis.

12. Kaip apmokėti už paskolą?

Už paskolą galite apmokėti naudodamiesi savo el. bankininkystės sistema. Nuorodos į pagrindinių Lietuvos bankų el. bankininkystės puslapius pateikiamos čia.

13. Ką daryti negalint grąžinti paskolos laiku? 

Tokiu atveju paskolos apmokėjimo terminą reikia pratęsti. Pratęsimo užklausa pateikiama lygiai tokiu pat būdu, kaip ir paskolos prašymas kartu nurodant, koks asmuo kurią paskolą pratęsia ir kokiam laikotarpiui. Sumokamas paksolos pratęsimo mokestis, o pačią paskolą su anksčiau paskaičuotomis palūkanos reikia grąžinti iki naujojo termino pabaigos imtinai.

Negalint nei grąžinti paskolos, nei apmokėti paskolos pratęsimo mokesčio, turėtumėte nedelsdami kreiptis į mus išdėstydami susiklosčiusią situaciją. Turėkite omenyje, jog negalėjimas grąžinti paskolos numatytu laiku ir negalėjimas jos pratęsti reiškia paskolos sutarties sąlygų netesybas ir šios problemos sprendimu Jūs esate suinteresuoti teisiškai. Kreditorius turi pakankamą kreditavimo patirtį, jog suvoktų pateikiamų paskolos negrąžinimo laiku priežasčių realumą. Todėl tokiu atveju geriausiai kalbėti nuoširdžiai nebandant pateikti situacijos kitokios nei ji iš tiesų yra.

Esame visada pasiryžę ieškoti abiems pusėms palankiausio sprendimo, tačiau tam visada reikalingas ir Jūsų bendradarbiavimas.

14. Kiek kainuoja paskolos pratęsimas?

Paskolos pratęsimas kainuoja 2% palūkanų nuo pasiskolintos sumos per dieną, o lojaliems klientams – 1,7%. Pratęsiant paskolą sumokamas tik pratęsimo mokestis, paskolą galima grąžinti iki naujojo termino pabaigos.

Pavyzdys: Jeigu klientas imdamas pirmąją savo paskolą pasiskolino 100 litų ir atėjus numatytam paskolos grąžinimo terminui jos apmokėti negali, gali pratęsti kredito terminą. Pratęsiant terminą 10 dienų, pratęsimo kaina bus lygi (100*2%)*10 litų, t.y. 2*10 = 20 litų. 20 litų pratęsimo mokestis sumokamas iš karto, o pati paskola su palūkanomis grąžinama iki naujojo 10 dienų laikotarpio pabaigos.

15. Kodėl paskolos pratęsimo mokestis viršija paskolos palūkanų dydį?

Taip yra dėl to, jog paskolos pratęsimas reiškia kreditoriaus kreditavimo planų nenumatytus pokyčius, didina kreditavimo riziką ir yra skirtas motyvuoti asmenis atsakingai planuoti savo finansinius įsipareigojimus.

16. Kiek kartų galiu pratęsti paskolos grąžinimo terminą?

Šį terminą galima pratęsti kiek norima kartų tol, kol kiekvieną sykį yra sumokamas pratęsimo mokestis ir laikomasi kreditavimo sąlygų.

17. Ar vienu metu galiu gauti keletą paskolų?

Ne. Kita paskola suteikiama tik tvarkingai apmokėjus ankstesniąją.

18. Ar paskolos termino pratęsimas vėliau laikomas kreditavimo sąlygų pažeidimu? Ar tai kliudys man ateityje gauti naujas paskolas arba tapti lojaliu klientu?

Ne. Kredito grąžinimo termino pratęsimas, atliktas laikantis sąlygose nurodytų taisyklių, nėra laikomas kreditavimo sąlygų pažeidimu ir neturi įtakos ateityje svarstant paskolos suteikimo asmeniui klausimą bei nekliudo jam tapti lojaliu klientu.

19. Koks klientas yra laikomas lojaliu ir gali gauti paskolas su šiai klientų grupei taikomomis palankesnėmis sąlygomis?

Lojaliu klientu laikomas asmuo, kuris sėkmingai, t. y. nepažeisdamas kreditavimo sąlygų, apmokėjo ne mažiau kaip 2 paskolas.

20. Kodėl buvo atsisakyta man suteikti paskolą?

Paskola buvo nesuteikta dėl bent vienos iš šių priežasčių:

 • turima duomenų, jog praeityje esate pažeidęs kreditavimo sąlygas;
 • kyla abejonių dėl Jūsų mokumo;
 • šiuo metu jau turite dar neapmokėtą paskolą;
 • neatitinkate bent vienos iš kitų nurodytų kreditavimo reikalavimų;
 • atsisakote atlikti kreditavimo procesui būtinus procedūrinius veiksmus;
 • Jūsų pateikti tapatybės duomenys nesutampa su tais, kurie buvo nustatyti remiantis bankiniu pavedimu;
 • kreditorius šiuo metu paskolai suteikti neturi finansinių galimybių.

21. Kodėl po paskolos prašymo patvirtinimo turiu atlikti 0,01 Lt. (vieno cento) pavedimą kreditoriui naudodamasis savo atsiskaitomąja sąskaita banke?

Šis metodas naudojamas Jūsų tapatybei patvirtinti bei įsitkinti, jog naudojatės bent vieno iš Lietuvos bankų atsiskaitomąja sąskaita.

22. Kas vyksta negrąžinant paskolos laiku ir jos nepratęsiant bei nesant atskiro susitarimo tarp kreditoriaus ir skolininko?

Tokiu atveju:

 • už kiekvieną paskolą grąžinti pavėluotą dieną skaičiuojami delspinigiai, lygūs 3% pasiskolintos sumos;
 • ne vėliau kaip per dvi savaites  kreipiamasi į policiją ir/ar antstolius dėl paskolos atgavimo ir išieškojimo kartu pateikiant visą turimą informaciją apie skolininką ir jo finansinius įsipareigojimus;
 • toks incidentas laikomas kreditavimo sąlygų pažeidimu ir toks asmuo netenka galimybės gauti kreditą ateityje.

23. Ar pateikdamas savo asmeninius duomenis galiu būti tikras dėl jų konfidencialumo? 

Taip. Jūsų nurodyti duomenys bus naudojami tik kreditavimo tikslais. Šie duomenys niekada nebus perduoti trečiosioms šalims komercinės rinkodaros ar pan. tikslais.

Kreditorius pasilieka galimybę viešinti ar perduoti pareigūnams šiuos duomenis tuo atveju, jei tai būtų reikalinga siekiant atgauti paskolą bei palūkanas ir delspinigius.