Atsakinga veikla

Atsakingas skolinimas

Daugelis kredito kompanijų, teikiančių greituosius kreditus, lengvai pasiekiamus internete ar trumposiomis SMS žinutėmis, pateikia paskolos gavimo galimybę kaip nesunkiai prieinamas papildomas pajamas, kurias klientas vėliau gali skirti savo poreikiams tenkinti. Atitinkamai, kreditų reklama dažnai būna nutaikyta į tuos asmenis, kuriems tuo metu ar nuolatos stinga pinigų įskaitant ir sunkios materialinės padėties atvejus. Tokie žmonės lengvai susigundo greitu ir patogiu jų problemų sprendimo pasiūlymu ir dažnai nepakankamai apsvarstydami visas galimas rizikas bei savo galimybes skolinasi. Tuo pačiu ši visuomenės dalis yra ir labiausiai finansiškai pažeidžiama. Žmogus skolinasi tada, kai jam jau trūksta pinigų. Jeigu jų trūko prieš paskolą, o pajamos nesikeičia, paskola tokiu atveju tik apsunkins padėtį, kadangi papildomai dar reikės sumokėti ir palūkanas.

Atsižvelgdami į visą tai mes rekomenduojame skolintis tik tokiu atveju, jeigu esate įsitikinę savo galimybėmis paskolą grąžinti ir tai padaryti laiku. Kreditai tinka tiems asmenims, kurie naudojasi kreditavimo paslaugomis ketindami realizuoti jiems patiems pajamas duosiančias idėjas, kurių rizika yra subalansuota, o idėjos pelningumas – realus.

Privalu suvokti tai, jog, jeigu asmens materialinė padėtis yra prasta ilguoju laikotarpiu, naudojimasis kreditorių paslaugomis tokios problemos nesprendžia, o dažnai ir atvirkščiai, tik dar labiau ją didina. Paskola tokiu atveju tebūtų trumpalaikė priemonė, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atneštų daugiau žalos nei duotų naudos.

Siūlome skolintis tik tuo atveju, jeigu savo idėjų ar poreikių negalite finansuoti iš kitų, nemokamų, šaltinių. Linkime savo klientams visokeriopos sėkmės įskaitant ir finansinę.

Atsakingas skolinimasis

Kreditorius nei yra pajėgus, nei turi galimybes nustatyti/patikrinti Jūsų mokumo lygį. Todėl kiekvieną kartą skolinantis paskolos grąžinimo rizikos atsakomybė gula ant besiskolinančiojo pečių. Dėl šios priežasties kiekvieną kartą skolinantis būtina savęs paklausti:

  • ar tos išlaidos, kurių padengimui yra skolinamasi, negali palaukti?
  • ar tai, kam bus skirti skolinti pinigai, yra racionalu? Ar jie atneš papildomų pajamų, patenkins būtiniausius ir neatidėliotinus poreikius, suteiks kitą realią vertę, pavyzdžiui, skiriant juos asmenybės tobulėjimui? Ar, atvirkščiai, bus iššvaistyti, panaudoti netikslingai ar netgi žalingai bei taps tik papildoma finansine našta?
  • ar skolinimosi sąlygos yra adekvačios besiskolinančiojo galimybėms? Ar bus pajėgta sumokėti reikalingą palūkanų sumą? Ar bus spėta paskolą grąžinti laiku?
  • ar yra kitų, nemokamų, laikino papildomo finansavimo šaltinių?

Jeigu atsakymai bent į vieną iš šių klausimų diktuoja, jog galite apsieiti be paskolos, siūlome taip ir padaryti.

Ir atminkite vieną auksinę taisyklę: niekada negalima lošti ar kitaip rizikuoti skolintais pinigais! Tai galioja net ir tuo atveju, jei Jūs esate įsitikinę, kad ta rizika duos Jums tiek pelno, jog padengsite ir palūkanas, ir dar uždirbsite. Investuoti į kažką, kas duos Jums pelno, yra sveikintina. Tačiau investicijos rizika turi būti minimali, valdoma ir subalansuota, ypač jei ta investicija daroma skolintų pinigų pagrindu. O lošimas nėra investicija, tai – loterija. Todėl nors ir džiaugėmės savo klientais, savo pelno siekiame ne bet kokia sąskaita.

Mūsų tikslas, jog mūsų pelnas reikštų ir Jūsų pelną.